De spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een populaire versie van de levenhypotheek. Meestal wordt met een levenhypotheek een hypotheek bedoeld op basis van een gemengde kapitaalverzekering. Bij de spaarhypotheek wordt tijdens de looptijd niet afgelost. In plaats daarvan betaalt de geldnemer maandelijks een premie voor de gemengde verzekering. Deze premie bestaat uit 2 bestanddelen:

 • een spaardeel:
  Hiermee wordt gespaard om aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek af te kunnen lossen.
 • een overlijdensrisicodeel:
  Hierdoor kan (een deel van) de hypotheek afgelost worden bij vooroverlijden.

De spaarhypotheek dankt zijn populariteit vooral aan het feit dat de onzekerheid rond de hoogte van het uiteindelijk bij elkaar gespaarde bedrag (het verzekerd bedrag) is weggenomen: het verzekerd bedrag is bij de spaarhypotheek altijd gelijk aan de hypotheekschuld. Het gehele bedrag wordt gegarandeerd. Hierbij is de rentevergoeding die u ontvangt over uw spaarsaldo altijd even hoog als de hypotheekrente die u betaalt. Een eventuele verhoging van de maandlasten indien de hypotheekrente zou gaan stijgen, wordt hierdoor altijd deels gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie. Deze constructie leidt ertoe dat de lasten gedurende de looptijd van de spaarhypotheek een stuk stabieler zijn dan bij bepaalde andere hypotheekvormen.

Door de koppeling van hypotheek- en spaarrente is een spaarhypotheek vooral gunstig bij een hoge hypotheekrente. Wie eenmaal voor een spaarhypotheek bij een bepaalde maatschappij heeft gekozen, zit hieraan voor de rest van de looptijd vast. Overstappen naar een andere geldgever is wel mogelijk, maar uit financieel oogpunt vaak niet verstandig. Wel zijn lagere lasten mogelijk als u overstapt op een beleggingshypotheek of aflossingsvrije hypotheek.

De fiscaliteiten rondom de levenhypotheek geldt natuurlijk ook voor de spaarhypotheek. Indien u de spaarpolis binnen de spaarhypotheek aan laat merken als een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), hoeft u gedurende de looptijd van de verzekering geen vermogensrendementsheffing over het opgebouwde kapitaal te betalen.

Voordelen spaarhypotheek:

 • bij de spaarhypotheek wordt tijdens de looptijd niet afgelost. Hierdoor profiteert u optimaal van de hypotheekrenteaftrek mogelijkheden;
 • bij de spaarhypotheek worden eventuele renteschommelingen tijdens de looptijd van de hypotheek gedempt. Dit komt door de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente;
 • bij de spaarhypotheek kunt u kiezen voor een KEW waardoor u belastingvrij vermogen op kunt bouwen;
 • bij een hoge hypotheekrente maakt u bij de spaarhypotheek een hoog gegarandeerd rendement;
 • bij de spaarhypotheek loopt u niet het risico dat u het eindkapitaal niet haalt.

Nadelen spaarhypotheek:

 • Een spaarhypotheek is erg inflexibel. Vooral als u kiest voor een KEW. U moet zich dan aan de voorwaarden van de fiscus houden, wilt u van fiscale voordelen profiteren. Oversluiten naar een andere hypotheekvorm of een andere hypotheekverstrekker is daardoor zeer onvoordelig;
 • bij de spaarhypotheek geldt meestal een hogere rente dan bij andere hypotheekvormen;
 • in een spaarhypotheek zit altijd een overlijdensrisicoverzekering verwerkt. Met name voor alleenstaanden of ouderen kan dit ongewenst zijn;
 • bij een lage hypotheekrente is het rendement in de spaarhypotheek automatisch ook laag, vanwege de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente;
 • bij de spaarhypotheek bent u vaak gebonden aan 1 instelling voor wat betreft lenen, sparen en verzekeren;
 • niet alle hypotheekinstellingen bieden een spaarhypotheek aan.
BACK TO TOP