Levenhypotheek

Bij deze hypotheekvorm wordt er door middel van een levensverzekering gespaard voor de aflossing. De hoogte van de einduitkering is niet gegarandeerd. Het woord traditioneel duidt erop dat er inmiddels modernere varianten van deze hypotheekvorm zijn.

De kenmerken

  • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
  • Je hebt vaste maandelijkse lasten. Die bestaan uit rente en premie.
  • Je profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden.
  • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek in principe (gedeeltelijk) afgelost met de kapitaalverzekering.
  • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • Vaak geldt een gegarandeerde rekenrente van 3%, met de kans op een hoger rendement.
  • De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt niet vast, maar is vrij.

Garantie tot 60%

In de meeste gevallen krijg je een gegarandeerde rentevergoeding over het spaardeel van 3%. Dit wordt de vaste rekenrente genoemd. Deze rentevergoeding zorgt voor een uitkering van 60% tot 70% van de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd of bij overlijden van de verzekerde. Voor deze verzekering betaal je iedere termijn een vaste premie.

Hoger rendement

Meestal is het rendement dat de verzekeraar met jouw premie hoger dan 3%, wat uiteindelijk een hogere einduitkering oplevert. Daarom is er aan het einde van de looptijd over het algemeen voldoende kapitaal om de hypotheek volledig af te lossen.

Eindbedrag niet gegarandeerd

Bij een traditionele levenhypotheek is de opbouw van je kapitaal (deels) afhankelijk van het behaalde rendement. Daarom staat het eindbedrag van tevoren niet vast. Onze adviseurs kunnen je uitvoerig informeren over de afweging tussen rendement en risico.

Fiscale vrijstelling

Bij hypotheken gecombineerd met een levensverzekering maak je gebruik van een speciale fiscale vrijstelling: de zogenaamde “fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning”. Deze vrijstelling houdt in dat je gedurende 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. Je betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen (het valt in box I) en ook de uitkeringen zijn belastingvrij. Voor 2009 zijn de vrijstellingen respectievelijk € 33.500,- en € 114.000,-, in totaal dus € 147.500,-. De vrijstellingen zijn eenmalig per verzekerde en gelden ook als er wordt uitgekeerd bij overlijden. Ben je gehuwd of woon je samen? Dan kun je zelfs rekenen op het dubbele: € 295.000,-. Voorwaarde is wel dat je 15 of 20 jaar lang aaneengesloten premie hebt betaald. Daarbij mag de hoogste jaarpremie niet meer dan tien maal de laagste jaarpremie bedragen.

BACK TO TOP