Effectenhypotheek

Een effectenhypotheek is een hypothecaire lening in combinatie met een effecten­portefeuille. Er wordt niet afgelost gedurende de looptijd van de hypothecaire lening, waardoor er geprofiteerd kan worden van een maximale fiscale renteaftrek. Bij een effectenhypotheek moet u dus wel rente betalen en eenmalig of periodiek geld in een effectenportefeuille steken. De effectenhypotheek lijkt op een beleggingshypotheek, maar een belangrijk verschil is dat u hier zelf belegt in plaats van de verzekeraar.

Voordelen effectenhypotheek

  • U profiteert van een maximale fiscale renteaftrek gedurende de looptijd van de hypothecaire lening. Er dient immers rente te worden betaald gedurende de looptijd van de hypothecaire lening, terwijl er niets wordt afgelost.
  • U kunt zelf bepalen in welke effecten u gaat beleggen.
  • Er worden geen verzekeringskosten in rekening gebracht, zoals bij een beleggingshypotheek wel het geval is.
  • Wanneer er goede rendementen worden gehaald, kan het kapitaal aanzienlijk toenemen.
  • Gedurende de looptijd van de hypothecaire lening zijn de maandlasten gelijk.

Nadelen effectenhypotheek

  • Van te voren is niet in te schatten hoeveel het eindkapitaal zal bedragen, waardoor men bij tegenvallende rendementen te maken kan krijgen met een restschuld.
  • Er is geen financiële zekerheid voor de nabestaande(n).

Een effectenhypotheek is het meest geschikt voor mensen die gedurende de looptijd van een maximale hypotheekrenteaftrek willen profiteren. Bovendien is enige kennis van de handel in aandelen en/of obligaties raadzaam. Bent u bereid om een bepaald risico te lopen, dan is de effectenhypotheek wellicht een goede oplossing voor u.

BACK TO TOP