Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek lijkt het meest op een normale lening. Bij een lineaire hypotheek los je eenvoudig in gelijke delen af. Gaan we uit van de gebruikelijke looptijd van 30 jaar, ofwel 360 maanden, dan los je per maand dus 1/360e deel van je hypotheekschuld af. Omdat je steeds minder rente betaalt over een lager wordende schuld, betekent dit; hoge netto maandlasten aan het begin van de looptijd, maar die dalen gedurende de looptijd van je hypotheek. Interessant als je bijvoorbeeld later minder wilt gaan werken. Nadeel is wel dat je weinig profijt van fiscale aftrekregelingen hebt.

Je kunt zelf bepalen in hoeveel jaar je de hypotheek aflost. Hoe sneller je aflost, hoe hoger in het algemeen je maandlasten zijn. Houdt ook rekening met een vaak verplichte overlijdensrisicoverzekering. Wanneer jij of je partner overlijdt, krijgt de nabestaande een uitkering. De verzekering zal nagenoeg altijd dat bedrag uitkeren dat aan hypotheek openstaat. De uitkering kan dus evenredig dalen met de openstaande hypotheekschuld.

Met het geld dat je in de hypotheek steekt, wordt verder geen actie ondernomen. Dat biedt een hoge mate van zekerheid. Je zult met dit geld geen rendement halen maar je loopt dan ook geen risico.

Voordelen lineaire hypotheek

 • Snel afnemende hypotheekschuld
 • Bij de lineaire hypotheek lost u maandelijks een vast bedrag af. Uw schuld wordt dus iedere maand snel kleiner in vergelijking met de annuïteiten hypotheek.
 • Dalende maandlast
 • Omdat u ieder jaar rente betaalt over een steeds kleiner wordende schuld, zal dit rentebedrag telkens lager zijn. De maandlast zal dus afnemen. Uw bestedingsruimte zal gaan toenemen.
 • Goedkoopste hypotheekvorm waarbij wordt afgelost
 • Als u kijkt naar de totale lasten van deze hypotheekvorm (alle aflossingen + alle rentebetalingen over de gehele looptijd) zult u bemerken dat de lineaire hypotheek de goedkoopste hypotheek is. Let op: dit moet u niet verwarren met het begrip “de laagste maandlast”!!
 • Vermogensvorming
 • Omdat iedere maand een vast bedrag aan aflossing wordt betaald, heeft u op het einde van de looptijd van de lening geen schuld meer. U heeft dan uw huis dan volledig in eigendom zonder schuld. Op deze wijze bouwt u een stuk vermogen op.
 • Totale rentelast is relatief laag
 • Gerekend over de gehele looptijd van de hypotheek betaalt u bij deze hypotheekvorm de laagste rentelasten.
 • Verruiming financiële armslag
 • De steeds lager wordende maandlasten geven u steeds meer ruimte in uw bestedingspatroon.
 • Makkelijk te vergelijken
 • Offertes voor deze vorm zijn eenvoudiger te vergelijken dan offertes voor andere hypotheekvormen.
 • Lage premie risicoverzekering
 • Indien u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met een hypotheekschuld, kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten.

Nadelen lineaire hypotheek

 • Afnemend fiscaal voordeel
  Weliswaar geniet u bij deze hypotheekvorm een fiscaal voordeel, maar omdat het rentedeel gedurende de looptijd van de lening snel kleiner wordt, profiteert u steeds minder van de renteaftrek.
 • Dit nadeel wordt alleen maar groter als u gedurende de looptijd van de lening steeds meer gaat verdienen. Bij hogere inkomens heeft u immers ook een hogere aftrekmogelijkheid waar u steeds minder gebruik van maakt.
 • In het begin hoge maandlasten
  Met de lineaire hypotheek lost u vanaf het begin maandelijks een vast bedrag af. Naast deze relatief hoge aflossing betaalt u in het begin tevens de rente over de volledige hypotheekschuld.
 • Beperking financiële armslag
  In het begin zijn de maandlasten erg hoog en dat beperkt u in uw bestedingspatroon. De lineaire hypotheek is dus niet zo geschikt voor mensen met een laag salaris; zij zijn meer gebaat bij andere hypotheekvorm.
BACK TO TOP